Ursus Dziś

facebook

Bannery główne

DOGODNA LOKALIZACJA

blisko autostrady, centrum handlowego i lotniska

SMART CITY

Szkoły, sklepy, restauracje, tereny zielone

MIESZKANIA W PRZYSTĘPNEJ CENIE

15 000 mieszkań

URSUS REWITALIZACJA

powierzchnia zabudowy 740 000 m²

DOGODNA LOKALIZACJA

blisko autostrady, centrum handlowego i lotniska

SMART CITY

Szkoły, sklepy, restauracje, tereny zielone

MIESZKANIA W PRZYSTĘPNEJ CENIE

15 000 mieszkań

URSUS REWITALIZACJA

powierzchnia zabudowy 740 000 m²

DOGODNA LOKALIZACJA

blisko autostrady, centrum handlowego i lotniska

SMART CITY

Szkoły, sklepy, restauracje, tereny zielone

MIESZKANIA W PRZYSTĘPNEJ CENIE

15 000 mieszkań
URSUS LAND REGENERATION

URSUS REWITALIZACJA

powierzchnia zabudowy 740 000 m²

Ursus Dziś

mapa ursusa

1 stycznia 1993 roku z części dotychczasowej dzielnicy Ochota utworzono nową dzielnicę Ursus. W wyniku zmiany ustroju m.st. Warszawy dokonanej na mocy ustawy z dnia 25 marca 1994 roku Warszawa stała się związkiem komunalnym 11 gmin, w którego skład wchodziła gmina Warszawa-Ursus. Następnie, na podstawie ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju miasta stołecznego Warszawy stolica Rzeczypospolitej Polskiej miasto stołeczne Warszawa stało się gminą mającą status miasta na prawach powiatu, a Ursus jedną z 18 dzielnic.

W 1992 roku Rada Warszawy podjęła uchwałę o odrolnieniu wszystkich gruntów w stolicy. Decyzja ta wpłynęła na gwałtowny rozwój budownictwa w Ursusie. W końcu XX wieku w Ursusie powstało szesnaście osiedli mieszkaniowych. Szacuje się, że liczba mieszkańców gminy w owym czasie, zwiększyła się z 40 do ponad 60 tysięcy.

Rozwój terenów mieszkaniowych wraz z infrastrukturą spowodował, iż 1 stycznia 1993 roku Ursus został wyłączony z dzielnicy Ochota i otrzymał status warszawskiej dzielnicy Ursus, został niezależną dzielnicą Warszawy. Ursus jest podzielony na 5 obszarów Gołąbki, Szamoty, Niedźwiadek, Czechowice i Skorosze.

Na koniec grudnia 2012 roku, dzielnica zajmuje obszar 9.36 km² i liczy prawie 55 tyś mieszkańców. Jest to jedna z najmniejszych dzielnic w Warszawie przy średniej gęstości zaludnienia 5 030 / km². Średnia gęstość zaludnienia w Warszawie to 3 219 / km².

W Ursusie jest najniższy wskaźnik przestępczości wśród dzielnic Warszawy na 100 tysięcy mieszkańców zarówno wśród drobnych przestępstw jak i ciężkich.

3 lipca 2014 roku, Rada Miasta st. Warszawa podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich – Część I. Uchwalenie planu oraz poczynione inwestycje infrastrukturalne otworzyły nowy rozdział w historii dzielnicy Ursus. To rozpoczęło uruchomienie wielkiego procesu inwestycyjnego, stworzenie setek nowych miejsc pracy, osiedlenie nowych mieszkańców oraz zrealizowanie wielu inwestycji ważnych z punktu widzenia dzielnicy w warstwie biznesowej, ekologicznej, edukacyjnej, kulturalnej i zdrowotnej.

Dokument ten umożliwił rozpoczęcie rewitalizacji zdegradowanych terenów poprzemysłowych oraz uporządkowanie urbanistyczne obszaru o powierzchni około 220 ha, który stanowi 25 % powierzchni całej dzielnicy Ursus. Obecnie jest to obszar o największym potencjale inwestycyjnym na terenie m. st. Warszawa objęty jednorodnym planem zagospodarowania przestrzennego z doskonałymi, nowoczesnymi rozwiązaniami infrastrukturalnymi w zakresie komunikacji publicznej: szynowej i drogowej, oddalony tylko o 9km od ścisłego centrum Warszawy i 5 min jazdy samochodem od lotniska Fryderyka Chopina.

Informacje o CPD S.A.

CPD S.A.

Aby uzyskać więcej informacji o firmie
CPD S.A. wybierz poniższy link

więcej…

Kontakt

  • adres:CPD S.A.,
    ul. Cybernetyki 7b,
                  02-677 Warszawa

  • telefon: +48 22 321 05 00

  • e-mail: info@celtic.pl

© Copyright 2014 by Lupus Creative. All Rights Reserved.