Koncepcja SMART CITY

facebook

Koncepcja SMART CITY

Koncepcja SMART CITY, którą CPD pragnie współrealizować z m. st. Warszawa, stwarza możliwość wpisania terenu w ramy najnowocześniejszych rozwiązań w dziedzinie budownictwa, ekologii, organizacji kultury i oświaty, multimediów i komunikacji oraz stworzenia miejsca o najwyższej jakości życia w Warszawie.

 

 
inicjatywy starategiczne i gospodarcze

 

inicjatywy edukacyjne i oświatowe
 

 
inicjatywy kulturalne
 

cele strategiczne
 

STANDARDY MIESZKANIOWE

Chcemy stworzyć ciekawe i atrakcyjne rozwiązania architektoniczne mieszkań, w szczególności dla osób, dla których będzie to pierwsze mieszkanie w Warszawie.

Pragniemy, aby mieszkania były wyposażone w zintegrowany system dostępu do usług multimedialnych oparty o optyczną infrastrukturę dostępową – m.in. dostęp do szerokopasmowego Internetu dający dostęp do usług multimedialnych.

Wszystkie rozwiązania mieszkaniowe i infrastrukturalne zostaną przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

E-DZIELNICA

System zintegrowanych usług miejskich stworzony dla mieszkańców dzielnicy w którym dostawcy mediów, usługodawcy będą mogli udzielić informacji na temat opłat i dokonać rozliczeń.

MIEJSKI PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY

wraz z miejskim serwisem informacyjnym – rodzajem miejskiej internetowej gazety, informatora i integratora dla firm działających w dzielnicy i oferujących swoje usługi.

WSPARCIE LOKALNYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Pragniemy, aby jak najwięcej usług wykonywanych na potrzeby mieszkańców dzielnicy było dostarczanych przez firmy działające i ulokowane na terenie dzielnicy. Uważamy, że ta reguła będzie pozytywnie wpływać na stymulację biznesową jak i na jakość świadczonych usług oraz budowanie społeczności identyfikującej się z lokalnym biznesem.

Culture ExpansionPlan - Edukacja

Informacje o CPD S.A.

CPD S.A.

Aby uzyskać więcej informacji o firmie
CPD S.A. wybierz poniższy link

więcej…

Kontakt

  • adres:CPD S.A.,
    ul. Cybernetyki 7b,
                  02-677 Warszawa

  • telefon: +48 22 321 05 00

  • e-mail: info@celtic.pl

© Copyright 2014 by Lupus Creative. All Rights Reserved.