Aktualności

facebook

Bannery główne

DOGODNA LOKALIZACJA

blisko autostrady, centrum handlowego i lotniska

SMART CITY

Szkoły, sklepy, restauracje, tereny zielone

MIESZKANIA W PRZYSTĘPNEJ CENIE

15 000 mieszkań

URSUS REWITALIZACJA

powierzchnia zabudowy 740 000 m²

DOGODNA LOKALIZACJA

blisko autostrady, centrum handlowego i lotniska

SMART CITY

Szkoły, sklepy, restauracje, tereny zielone

MIESZKANIA W PRZYSTĘPNEJ CENIE

15 000 mieszkań

URSUS REWITALIZACJA

powierzchnia zabudowy 740 000 m²

DOGODNA LOKALIZACJA

blisko autostrady, centrum handlowego i lotniska

SMART CITY

Szkoły, sklepy, restauracje, tereny zielone

MIESZKANIA W PRZYSTĘPNEJ CENIE

15 000 mieszkań
URSUS LAND REGENERATION

URSUS REWITALIZACJA

powierzchnia zabudowy 740 000 m²

Aktualności

2 grudnia 2014

2 grudnia 2014 roku została podpisana umowa współpracy z firmą architektoniczną HRA Architekci. Umowa obejmować będzie projektowanie pierwszego etapu pierwszej fazy projektu Smart City Ursus. Pierwsza faza pierwszego etapu zakłada wybudowanie 22 675 m² powierzchni mieszkaniowej i usługowej oraz 455 miejsc parkingowych. Zlokalizowana jest przy skrzyżowaniu ulic Hennela i Dyrekcyjnej, w bezpośredniej bliskości Urzędu Dzielnicy Ursus, centrum handlowego Factory outlet oraz przystanku kolejki miejskiej Ursus, domu Kultury Arsus oraz Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie. Firma HERMANOWICZ REWSKI ARCHITEKCI działa na rynku projektowym od roku 2004 i jest kontynuacją firmy Hermanowicz MWH – Architekci, założonej w roku 1990, jednej z pierwszych prywatnych pracowni na warszawskim rynku.

wizualizacja

10 września 2014

Dzięki przyjętemu Miejscowemu Planowi Zagospodarowania Przestrzennego tereny o powierzchni 220 ha po byłych ZPC Ursus czeka w najbliższych latach zupełna metamorfoza. W rejonie o ogromnym potencjale powstaną osiedla mieszkaniowe w innowacyjnej formule Smart City wraz z infrastrukturą miejską zapewniającą dzielnicy zrównoważony rozwój. Realizację inwestycji, przy współpracy z samorządem, rozpocznie właściciel terenów Grupy Kapitałowej CPD SA wraz ze spółką Unidevelopment S.A. należącą do grupy Unibep S.A.

Prace nad przyjęciem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) trwały blisko 8 lat. Dokument wszedł w życie się 15 sierpnia 2014 roku. Jego przyjecie umożliwi samorządowi dzielnicy oraz wszystkim inwestorom posiadającym prawa własności do tego terenu rozpoczęcie procesu rewitalizacji. „Jest to dla nas historyczna chwila, Celtic Property Development S.A., jako właściciel największej ilości terenów objętych planem, od lat prowadził aktywną kampanię na rzecz uchwalenia tego dokumentu. Nasz pomysł na projekt w Ursusie to Smart City, czyli inwestycje nowoczesne, otwarte i zintegrowane z resztą dzielnicy. Dlatego zależało nam na planie, bowiem to on definiuje i zabezpiecza wszystkie funkcje społeczne, edukacyjne oraz kulturowe. Bez niego trudno budować nowoczesną tkankę miejską stanowiąca integralną część dzielnicy.” – mówi Michalina Wiczkowska, Prezes Zarządu CPD S.A. Firma CPD S.A., od początku działania w Ursusie stawiała na ścisłą współpracę z samorządem dzielnicy i miasta. Zanim doszło do uchwalenia planu przez Radę Warszawy, zarząd CPD i władze stolicy podpisały porozumienie o bezpłatnym przekazaniu na rzecz samorządu prawie 8 hektarów terenów oraz w dniu dzisiejszym Deklaracji Wsparcia dla Dzielnicy Ursus. Szczegóły umowy i Paktu zakładają:

 • Bezpłatne przekazanie terenów pod budowę dróg lokalnych na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w pobliżu ulicy Orłów Piastowskich.
 • Ujęcie w planach inwestycyjnych i realizacyjnych kwestii stworzenia nowych przestrzeni zielonych i rekreacyjnych dostępnych dla mieszkańców Ursusa.
 • Wprowadzenie rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo i ograniczenie zagrożeń wynikających z procesu rewitalizacji terenów objętych MPZP.
 • Współpracę przy realizacji kompleksu oświatowo-sportowego na terenach ujętych w MPZP jako przeznaczonych pod cele edukacyjne.
 • Wspieranie działalności Ośrodka Kultury Arsus na poprzemysłowych terenach w Ursusie.
 • Współpracę w kwestii utrzymania Muzeum Ursusa na poprzemysłowych terenach w Ursusie.

„Prawdopodobnie jako inwestor wprowadzamy całkowicie nowy standard współpracy z samorządem, ale uważamy, że mamy takie prawo i obowiązek. Nasz projekt jest unikatowy pod wieloma względami, więc ścisła współpraca z władzami Warszawy i Ursusa jest niezbędna do skutecznego zrealizowania naszych planów.” – mówi Piotr Turchoński, Członek Zarządu CPD, odpowiedzialny za projekt Ursus.

Firma CPD S.A. jest gotowa do natychmiastowego rozpoczęcia działań w oparciu o zapisy planu. Do pierwszego etapu realizacji wybrano partnera z sektora deweloperskiego. CPD S.A. podpisało dziś umowę o współpracy z Unidevelopment S.A. Będzie ona polegać na wspólnej realizacji kompleksu budynków wielorodzinnych z częścią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą.

„Projekt Ursus to wielka inwestycja obliczona na dekadę, cieszę się, że będziemy mieli przyjemność realizować śmiałą wizję Smart City. Nasz partner docenił, osiągnięcia grupy kapitałowej Unibep w sektorze budownictwa mieszkaniowego. To będzie ciekawe wyzwanie dla naszego zespołu. Stawiamy do dyspozycji tego projektu nasze najlepsze doświadczenia w mieszkalnictwie.” - powiedział Jan Mikołuszko, Przewodniczący Rady Nadzorczej Unibep S.A.

MPZP umożliwia rozpoczęcie rewitalizacji zdegradowanych terenów poprzemysłowych oraz uporządkowanie urbanistyczne około 220 hektarowego obszaru, stanowiącego 25 % powierzchni całej dzielnicy Ursus. Obecnie jest to teren o największym potencjale inwestycyjnym w m. st. Warszawa objęty jednorodnym planem zagospodarowania przestrzennego. Co więcej jest on oddalony zaledwie 9 km od ścisłego centrum stolicy i 5 min jazdy samochodem od lotniska Fryderyka Chopina. Posiada doskonałe i nowoczesne rozwiązania infrastrukturalne w zakresie komunikacji publicznej: szynowej oraz drogowej. Zgodnie z zapisami planu miejscowego na tej przestrzeni sama Grupa Kapitałowa CPD S.A., jako największy inwestor, może zrealizować projekty o powierzchni użytkowej około 740 tyś m², z czego około 450 tyś m² może zostać przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, 250 tyś pod zabudowę usługowo-handlową, a 40 tyś m² pod budownictwo publiczne. Spółka zamierza jednak zmodyfikować powyższe założenia w celu optymalizacji zabudowy oraz zwiększenia atrakcyjności lokalizacji dla potencjalnych mieszkańców, a poprzez to osiągniecie maksymalnej wartości projektu dla jej akcjonariuszy.

15 sierpnia 2014

14 sierpnia 2014 r zakończył się ostatni etap formalnego uprawomocnienia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich - Część I.

3 lipca 2014 roku, Rada Miasta st. Warszawa podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich – Część I. Podjęcie uchwały przez Radę Miasta uruchomiło ostatni etap wdrożenia w życie Planu.

15 lipca 2014 roku uchwała Rady Miasta st. Warszawa z dnia 3 lipca została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uchwała wraz z całą dokumentacją została przekazana do Wojewody Mazowieckiego, który w ramach sowich uprawnień, w dniu 5 sierpnia 2014 roku, na stronach w Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego opublikował Rozstrzygnięcie Nadzorcze.

W związku z tym MPZP dla terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich - Część I., w brzmieniu skorygowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa, czyli w dniu 14 sierpnia 2014 roku.

Prace nad planem od momentu uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy ze zmianami oraz podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich trwały prawie 8 lat.

Dokument ten umożliwia rozpoczęcie rewitalizacji zdegradowanych terenów poprzemysłowych oraz uporządkowanie urbanistyczne obszaru o powierzchni około 220 ha, który stanowi 25 % powierzchni całej dzielnicy Ursus. Obecnie jest to obszar o największym potencjale inwestycyjnym na terenie m. st. Warszawa objęty jednorodnym planem zagospodarowania przestrzennego z doskonałymi, nowoczesnymi rozwiązaniami infrastrukturalnymi w zakresie komunikacji publicznej: szynowej i drogowej, oddalony tylko o 9km od ścisłego centrum Warszawy i 5 min jazdy samochodem od lotniska Fryderyka Chopina.

Zgodnie z zapisami planu miejscowego na tej przestrzeni tylko Grupa Kapitałowa Celtic, jako największy inwestor, może zrealizować inwestycje o powierzchni użytkowej około 740 tyś m² z czego około 450 tyś m² przeznaczone może być pod budownictwo mieszkaniowe, a 250 tyś pod zabudowę usługowo handlową i 40 tyś m²pod budownictwo publiczne. Zamiarem Spółki jest modyfikacja powyższych założeń w celu optymalizacji zabudowy oraz zwiększenia atrakcyjności lokalizacji dla potencjalnych mieszkańców i poprzez to osiągniecie maksymalnej wartości projektu dla jej akcjonariuszy.

Grupa kapitałowa Celtic planuje realizację wielofunkcyjnego obszaru miejskiego z budynkami mieszkalnych obejmujących głownie mieszkania o powierzchni 40 -80 m2. Mieszkania wybudowane w ramach projektu będą przeznaczone przede wszystkim dla młodych, pracujących osób lub rodzin poszukujących swojego pierwszego mieszkania. Cena mieszkania dostosowana będzie do uwarunkowań rynkowych i możliwości zakupowych potencjalnych nabywców. Łatwy i wygodny dojazd do centrum Warszawy stanowić mają szczególną zaletę projektu dla docelowej grupy odbiorców. Dogodny dojazd komunikacją publiczną stanowi dodatkowy atut tego terenu:

 • dojazd koleją miejską – lokalizacja projektu pomiędzy stacjami Warszawa Ursus i Warszawa Ursus Północny, Gołabki i Niedźwiadek leżącymi na dwóch głównych trasach kolejowych, umożliwia dojazd do centrum w ok. 14 minut;
 • dojazd samochodem/autobusem – bezpośrednie sąsiedztwo projektu z przystankami autobusowymi dwunastu linii oraz zachodniej obwodnicy Warszawy połączonej dzięki wybudowanymi ulicami ul. Nowomory oraz ul. 4 Czerwca 1989 r gwarantuje bliskość ważnych węzłów komunikacyjnych.

Aktualne tendencje na rynku wskazują duże zapotrzebowanie rynku na mieszkania o niewielkich powierzchniach i w umiarkowanych cenach. Projekt w Ursusie został tak pomyślany, aby swymi produktami idealnie wpisał się w potrzeby rynku, dlatego Spółka spodziewa się dużego popytu na dostarczane mieszkania. Ponadto, Spółka oczekuje dużego zainteresowania projektem wśród docelowej grupy odbiorców ze względu na przewagę konkurencyjną wynikającą z położenia i elastyczności projektu, innowacyjnych rozwiązań Smart City oraz planowanych atrakcyjnych cen.

Powyższe fakty świadczą, iż uchwalenie planu oraz poczynione inwestycje infrastrukturalne otworzyły nowy rozdział w historii dzielnicy Ursus. Zagospodarowanie tak wielkiej powierzchni i oddanie jej ponownie mieszkańcom to nie tylko proces rewitalizacji. To uruchomienie wielkiego procesu inwestycyjnego, stworzenie setek nowych miejsc pracy, osiedlenie nowych mieszkańców oraz zrealizowanie wielu inwestycji ważnych z punktu widzenia dzielnicy, choćby w warstwie edukacyjnej.

To także realizacja nowego modelu współpracy między miastem, dzielnicą a inwestorami. W procesie uchwalania planu Grupa Kapitałowa Celtic nieodpłatnie przekazała miastu ponad 8 ha terenów przeznaczonych w planie pod inwestycje publiczne. To działanie zdjęło z budżetu samorządowego poważny wydatek związany z wykupem ziemi, pieniądze te będzie można przeznaczyć na inwestycje dzielnicowe na tym terenie.

Jeszcze w tym roku Grupa Kapitałowa Celtic rozpocznie realizację pierwszego etapu swoich planów inwestycyjnych. Szczegóły zostaną podane na najbliższej konferencji prasowej.

Informacje o CPD S.A.

CPD S.A.

Aby uzyskać więcej informacji o firmie
CPD S.A. wybierz poniższy link

więcej…

Kontakt

 • adres:CPD S.A.,
  ul. Cybernetyki 7b,
                02-677 Warszawa

 • telefon: +48 22 321 05 00

 • e-mail: info@celtic.pl

© Copyright 2014 by Lupus Creative. All Rights Reserved.